1 thg 6, 2014

Trạng Cười


Ảnh mượn của Lý Toét


VÈ 
XUÂN 
TÓC 
ĐỎ


Lùng tùng xèng
Lùng tùng xè
Ông Xuân Tóc Đỏ ti toe thổi kèn.

Ra trò thì phải xưng tên,
Thực danh chú Cuội thổi kèn gốc đa.
Cung trăng đánh bạn Hằng Nga,
Đứt dây rơi xuống thành nhà đạo văn!
Mở hàng xáo chó tuyệt trần,
Bốn mươi năm đã thành thần Quảng Tây!
Kèn Tàu chuyển điệu kèn Tây!
Chán ò e í lại ây í ò...!
Phở cầy thay mác phở bò
Xuất sang Nam Việt chơi trò đỏ đen.
Thế gian, thương kẻ thừa tiền
Mềm môi lạ miệng bập liền mấy tô!
“Trăm năm trong cõi người Ngô
Chữ tài chữ bịp khéo vồ lấy nhau!”
Bây giờ ế khách nhăn râu
Chỉ còn cái giải, giải sầu cái duyên!
Giải trò gõ trống khua chiêng
Cuội xin chuyển nghệ thổi kèn đám ma!
Ồ í e là e í à à à à!...
Lời bình: Cuội thổi kèn đám ma nào? Có chăng, Cuội đưa ma chính mình, nhà đạo văn đại tài, để trở về gốc đa xưa, chăn trâu thổi sáo, nói phét nói láo làm trò hề cho vui thiên hạ !
                                                       Lão Nông 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét