2 thg 6, 2014

CÁI GIEN XÂM LƯỢC
Tập Cận Bình: "Người Trung Quốc không có gien xâm lược" (!)
Kể từ vạn cổ đến nay
Tàu ta bản tính rất hay thương đời
Bây giờ mang tiếng hại người
Bắc loa than đất kêu trời rằng oan !
                                                                                 Đế Bình


                   GỬI ĐƯƠNG KIM THIÊN TỬ

                        Liệt quốc, Thủy Hoàng đã nuốt trôi
                        Đế Bình kế nghiệp cũng con trời
                        Hoa Kỳ quá rắn không xơi nổi
                        Ẫn Độ hơi xương cũng khó chơi
                        Nhật Bản, tạm lui chờ sơ suất
                        Hoàng Sa, lấn tới dám lôi thôi !
                        Nghìn xưa chiến bại còn di hận
                        Sử sách ô danh, tiếng để đời !


                                                                                Lão Nông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét