15 thg 1, 2021

NĂM TÝ CÀ KÊ CHUYỆN CHUỘT

 

Đám cưới chuột
Tranh dân gian Đông Hồ
      HOÀNG TUẤN CÔNG


      Trong số 12 con giáp,
(chuột) là con vật nhỏ bé nhỏ, hèn mọn, nhưng lại chễm chệ chiếm ngôi đầu. Và kỳ lạ thay, dù bị loài người tìm trăm phương ngàn kế tiêu diệt, họ hàng nhà chuột vẫn hưởng một suất nắng mưa chẳng đến đầu, sống chung một nhà với con người, đời nối đời sinh con đẻ cái. Dân gian nói rằng “Vạn thiên cầm thú tôn vi tý/Thập nhị sinh tiêu độc chiếm tiên” (Trăm ngàn con thú tôn là chuột/Mười hai con giáp riêng đứng đầu) quả không ngoa!