2 thg 9, 2015

VÒNG XOÁY MUA QUAN*


             Hoàng Tuấn Công


Nghỉ Tết Độc Lập, về quê chơi, "nhặt" được bản thảo hai bài thơ ông cụ nhà mới "hứng tác" sau khi xem xong phim "Tể tướng Lưu Gù". Vòng xoáy "chống tham nhũng để tham nhũng, ăn hối lộ để đi hối lộ" quả là đáng sợ!

                   
                            I
Chợ búa nhà Thanh cũng rộn ràng,
Đứa thì bán tước, đứa mua quan.
Quan to bạc tỷ còn đông khách,
Chức thấp tiền trăm sắp hết hàng.
Tổng đốc trong nhà chờ méo mặt,
Huyện quan ngoài cửa đứng nhăn hàm.
Chức chi còn ế ông mua cái
Cái chức con con quét chợ làng!
                                               II
Quét chợ nhà Thanh có phẩm hàm,
Chổi kè vai vác cũng nghênh ngang.
Quạ diều mạnh cánh không còn lối,
Ruồi nhặng nhiều chân cũng hết đàng.
Quán xá quét phăng loài rác bẩn,
Triều đường dọn sạch lũ tôi gian.
Hòa Thân cũng quét cho quang mắt,
Quét chợ dồn tiền tậu chức quan!

                              Lão Nông 8/2015


*Đầu đề do HTC đặt. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét