24 thg 6, 2014

GIÁO SƯ GIẤY


Ảnh trái: Cụ Tam Nguyên Yên Đổ
tác giả bài thơ "Tiến sĩ giấy"
“Tiến sĩ giấy” lừng danh chuyện “bỡn”
Bỡn “thằng cu”, “ông” lớn thích chơi!
Bây giờ thêm cái trò đời
Giáo sư cũng rởm, ối trời có hay?


Cụ Yên Đổ giấc say choàng dậy:
“Để lão cho hắn mấy vần roi!”
        Thơ rằng:
Cũng kèn, cũng trống, cũng lên ngai
Chú Nguyễn nhà ta, cứ ngỡ ai!
“Từ điển dốt” sáng danh kiệt tác,
“Giáo sư chui” tỏ mặt anh tài!
Lần lưng mẹ đĩ ba đồng kẽm
Mót bụng thầy cu mấy chữ rài!
Đường phố còn toan phơi mặt nhọ
Ô hô! Thiên hạ “nhất danh hài”!
                              L.N. Sao lục

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét