13 thg 9, 2022

“HUNG HĂNG” – “HUNG” VÀ “HĂNG”

   

Ukraine càng đánh càng hăng; Nga càng đánh càng hung.
Ảnh chế: ST

       HOÀNG TUẤN CÔNG

Từ điển từ láy tiếng Việt (Viện Ngôn ngữ - Hoàng Văn Hành chủ biên):

-“HUNG HĂNG tt. Tỏ thái độ sẵn sàng hành động một cách thô bạo để chống lại người khác. Thói hung hăng. Hung hăng như con trâu điên”.

         Hung hăng là từ ghép đẳng lập [đồng đại]:  hung nghĩa là hung bạo, dữ tợn một cách không kiềm chế (như hung tàn 凶殘; hung tính; Nó hung lên); hăng nghĩa là trạng thái tinh thần hưng phấn, quyết liệt, dữ dội (như hăng máu; hăng say; Cảm thấy hăng lên):

-Từ điển Hoàng Phê-Vietlex: “hung I t. sẵn sàng có những hành động thô bạo, dữ tợn mà không tự kiềm chế nổi: tính nó rất hung”; “hăng • t. ở trạng thái tinh thần được kích thích, biểu lộ ra bằng hành động sôi nổi, mạnh mẽ. quân ta càng đánh càng hăng ~ làm việc rất hăng ~ cổ vũ rất hăng.”.

Những ngữ liệu như: tính nó rất hung; cổ vũ rất hăng..., cho thấy cả hunghăng đều là những từ độc lập trong hành chức. Bởi vậy, hung hăng không phải từ láy.

                                                           HTC/92022

                               (Trích “Viết lúc nông nhàn” – chưa xuất bản)


1 nhận xét: