1 thg 4, 2014

TRẠNG CƯỜI

Hoàng Sa sôi sục biển Đông
Cớ sao Trạng cứ ngồi không Trạng cười?
Trạng cười...thì Trạng đang cười...
Cười tay "trạng Tập” coi trời bằng vung!
Chuyến này Trạng phải cất công,
Đáp tàu vũ trụ thăm ông bạn già...
Trạng rằng cái chuyện Hoàng Sa,
Cớ sao bác để cậu nhà chơi ngông ?
Chơi trò bơi lội Hoa Đông,
Ngông nghênh lại dám vẫy vùng Hoàng Sa ?
Bác nên dạy bảo cậu nhà,
Coi chừng, chớ có sa đà, chủ quan...
Trời rằng: Mất nết hư thân,
Đến Trời nó cũng coi bằng cái vung !
Phải nhờ hạ giới mới xong,
Dạy cho bài học để “ngông” nhớ đời !
Trạng cười: Cúp mẹ cái đuôi,
Dám còn ngoe nguẩy chơi ngông biển người ?
                        Trạng Cười-TCTP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét