7 thg 11, 2015

Nhân xem phim "TÂY DU KÝ"Cụ Hoàng Tuấn Phổ năm nay đã ở tuổi 80. Với cụ, làm thơ là để giải trí, sau những giờ miệt mài bên trang viết. Nhân về quê chơi, HTC thấy hai bài thơ (không đề tên tác giả) cụ mới làm trong một đêm khó ngủ .
 Xin trân trọng giới thiệu tới độc giả TCTP, cũng là để giải trí cho vui.

                                              TCTP


BÀI THỨ NHẤT
Hỏi ông to lớn ngự trên tòa
Ăn uống những gì béo thế a?
Đã phải anh hề Trư Bát Giới
Lại thêm chú cuội Át Nan Đà!
Tề Thiên mắc lỡm, kinh không chữ,
Phật tổ bày trò nạn chửa qua!
Cái bát xin cơm mà nuốt gọn,
Ăn nhiều thành bụt, ít như ma.

BÀI THỨ HAI
Khó biết gian ngay, rõ chính tà,
Chân đi miệng khấn Phật Di Đà.
Ma vương vốn tự Thiên đình xuống,
Bạo chúa cũng từ Thượng đế ra.
Đại thánh bao phen còn hoảng vía,
Đường tăng mấy bận suýt ra ma.
Trần gian bể khổ còn nguyên đó,
Phật tổ cười gì mãi thế a?

Những đêm khó ngủ, gió mùa đông bắc thổi về

(1-2 tháng 11/2015)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét