Giới thiệu

Tôi chỉ là người đọc sách nhưng không hoàn toàn tin vào sách.

Cảm ơn bạn đọc đã ghé thăm Thư phòng của tôi!
------
HTC